టోల్ గేట్ ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం

తిరుమలకు ఈరోజు ఇంచుమించు లక్ష మంది భక్తులు విచ్చేస్తుంటారు వీరంతా తిరుపతి అలిపిరి సమీపంలో ఉన్న టోల్ గేట్ ద్వారా తిరుమలకు చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ సందర్భంగా గా వాహనాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం ఇలా ఉంది

10.11.2019 తేదీన వచ్చిన పైకం వివరాలు
                      
తిరుమలకు చేరుకున్న వాహనాల సంఖ్య: 11,471
వాహనాల ద్వారా తిరుమల చేసిన భక్తుల సంఖ్య : 1,00,329
వాహనాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం: రూ. 2,46,682
శ్రీవారి కానుక: రూ. 16,900
మొత్తం ఆదాయం  రూ. 2,63,582..

మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*