ట్రస్టులకు నేటి విరాళం

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కింద సంస్థలు పనిచేస్తున్నాయి. 10.11.2019న వాటికి వచ్చిన విరాళాల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

  1. బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని స్కీం ( స్విమ్స్)కు రూ. 1 లక్షలు
  2. ఎస్ వి గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ రూ. 1 లక్షలు
  3. ఎస్వీ అన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ రూ. 1 లక్షలు
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*