తిరుమల హుండీ, Tirumala Hundi Update

03.11.2019 తేదిన సాయంత్రం 6 గంటలకు తిరుమల హుండీ, ఇతర విరాళాల వివరాలు

ఎస్వీ అన్నదాన ప్రసాద ట్రస్టు రూ. 7 లక్షలు
గోసంరక్షణ ట్రస్టు రూ. 1 లక్షలు
శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్టు రూ. 1 లక్షలు
ఎస్వీ సర్వశ్రేయ ట్రస్టు రూ. 10 లక్షలు
బర్డ్ ట్రస్టు రూ. 1 లక్ష
S.V. ANNA PRASADAM TRUST RS.7 Lakh
S.V GOSAMRAKSHANA TRUST – RS. 1 Lakhs
SREE SREENIVASA SANKARA NETHRALAYA TRUST   RS. 1 Lakhs
S.V.SARVASHREYA TRUST RS.10 Lakhs
BIRRD TRUST RS.1 Lakhs
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*